Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Kukuras dr Danijel, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - GG504
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima i inženjerskoj praksi. Student je kompententan za korišćenje različitih nedestruktivnih i destruktivnih metoda ispitivanja, registrovanje i klasifikaciju defekata i oštećenja, utvrđivanje uzroka njihovog pojavljivanja i za procenu stvarnog stanja betonskih i prethodnonapregnutih konstrukcija.

Sadržaj predmeta: 

  • Trajnost betonskih konstrukcija: uzroci, mehanizmi propadanja i oblici oštećenja betona i armature (fizička i hemijska korozija), svojstva kojima se obezbeđuje zadovoljavajuća trajnost, strategija projektovanja betonskih konstrukcija sa aspekta zahtevane trajnosti.
  • Destruktivne i nedestruktivne metode ispitivanja (oprema, postupci, mogućnost primene).
  • Defekti armiranobetonskih i prethodnonapregnutih konstrukcija.
  • Vrste oštećenja i oblici ispoljavanja oštećenja.
  • Klasifikacija oštećenja armiranobetonskih i prethodno-napregnutih konstrukcija usled: preopterećenja konstrukcije, neravnomernog sleganja i incidentnih dejstava (požari, zemljotresi, eksplozije itd.).
  • Metodologije pregleda i procene stanja betonskih konstrukcija.
  • Tehnička regulativa koja se odnosi na kontrolne preglede i obezbeđenje trajnosti betonskih konstrukcija.
  • Primeri pregleda i procene stanja karakterističnih građevinskih objekata.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.