Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Teorija saobraćajnog toka

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bogdanović dr Vuk, Ruškić dr Nenad
Šifra predmeta
17 - S0432
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Primena stečenih znanja za analizu saobraćajnog toka na putevima, raskrsnicama i putnim objektima u zavisnosti od njihovih tehničko-eksploatacionih karakteristika, odnosno definisanje osobenosti saobraćajnog toka i određivanje karakterističnih vrednosti parametara neophodnih za ocenu uslova odvijanja sobraćaja. Primena stečenih znanja iz teorije saobraćajnog toka u drugim oblastima koje se bave problematikom planiranja i izgradnje saobraćajne infrastrukture, kao i upravljanja saobraćajem na putnoj i uličnoj mreži.

Sadržaj predmeta: 

Kretanje pojedinačnog vozila, osnovni parametri saobraćajnog toka, protok vozila, gustina saobraćajnog toka, brzina saobraćajnog toka, vreme putovanja, jedinično vreme putovanja, intervali sleđenja vozila, značajne osobenosti saobraćajnog toka, složenost saobraćajnog toka, opšti uslovi odvijanja saobraćaja, sastav i struktura saobraćajnog toka, neravnomernost protoka vozila, relacije između osnovnih parametara saobraćajnog toka, empirijski modeli međuzavisnosti osnovnih parametara saobraćajnog toka, matematički modeli u opisivanju saobraćajnog toka, kretanje organizovane grupe vozila.