Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Teorija konstrukcija

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - GG26P
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Predmet daje osnovna znanja o analizi i proračunu linijskih i površinskih nosača. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Osnove tehničke teorije savijanja tankog štapa.
  • Ravni linijski nosači.
  • Sistemi linijskih nosača: konzola, prosta greda, greda sa prepustima, Gerberov nosač, luk sa tri zgloba, jednostrano i obostrano uklještena greda, luk na dva zgloba, uklješteni luk, kontinualni nosač i rešetkasti nosači.
  • Prostorni linijski nosači.
  • Uvod u teoriju površinskih nosača: ploče, zidni nosači i ljuske.
  • Osnovni pojmovi elastične stabilnosti konstrukcija.
  • Uvod u dinamiku konstrukcija.
  • Osnove seizmičkog inženjerstva.
  • Metoda sila.
  • Osnovni pojmovi u Metodi konačnih elemenata i primena softverskih alata u Teoriji konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.