Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Teorija betonskih konstrukcija 1

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Starčev-Ćurčin dr Anka
Šifra predmeta
17 - GG25
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Studenti poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti projektovanja i konstruisanja armiranobetonskih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta:

 • Opšte karakteristike armiranobetonskih konstrukcija.
 • Zaštitni sloj betona do armature.
 • Raspoređivanje, oblikovanje, sidrenje i nastavljanje armature.
 • Granična stanja nosivosti u armiranobetonskim konstrukcijama.
 • Granična nosivost poprečnih preseka za uticaje momenata savijanja i normalnih sila.
 • Centrično i ekscentrično zatezanje (mali ekscentricitet).
 • Pravo čisto i složeno savijanje pravougaonih poprečnih preseka.
 • Dvostruko armirani pravougaoni poprečni preseci.
 • Pravo čisto i složeno savijanje T-preseka.
 • Ekscentrični pritisak (mali ekscentricitet) i centrični pritisak bez uticaja izvijanja.
 • Dijagrami interakcije.
 • Armiranje stubova.
 • Granična nosivost poprečnih preseka za uticaje transverzalnih sila i momenata torzije.
 • Dimenzionisanje poprečnih preseka prema uticajima transverzalnih sila i momenata torzije.
 • Oblikovanje smičuće armature za uticaje transverzalnih sila i momenata torzije.
 • Granično stanje nosivosti vitkih elemenata.
 • Uprošćeni kriterijumi za uticaje drugog reda.
 • Metode analize uticaja drugog reda.
 • Koso savijanje stubova.
 • Duktilnost armiranobetonskih poprečnih preseka.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.