Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnologija betona

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Šupić dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GG21
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima i inženjerskoj praksi. Student je kompententan za izbor odgovarajuće vrste “normalnih” betona i projektovanje sastava, tehnologiju izvođenja betonskih konstrukcija, praćenje i ispitivanje kvaliteta betona tokom građenja objekata i za izradu projekta betona. Stečene kompetencije može koristiti pri projektovanju i građenju betonskih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

 • Komponentni materijali za beton.
 • Struktura i svojstva svežeg betona (reološka svojstva, tehnološka svojstva, ostala svojstva).
 • Struktura i svojstva očvrslog betona (mikro i makro-struktura, osnovni zakoni čvrstoće, čvrstoća pri pritisku, na zatezanje i na smicanje, modul elastičnosti i poasonov koeficijent).
 • Reološka svojstva očvrslog betona.
 • Posebna svojstva očvrslog betona (otpornost na dejstvo mraza, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, otpornost na habanje, vodonepropustljivost).
 • Projektovanje sastava različitih vrsta betona.
 • Spravljanje betona, transport betona, ugrađivanje i negovanje betona. Izvođenje elemenata betonskih konstrukcija.
 • Specijalni postupci betoniranja.
 • Ubrzano očvršćavanje betona.
 • Izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima.
 • Kontrola kvaliteta betona.
 • Projekat betona.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.