Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnologija betona – putevi

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Bulatović dr Vesna
Šifra predmeta
17 - GG21P
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima na višim godinama studija i u inženjerskoj praksi. Osposobljavanje za: izbor odgovarajuće vrste cement i asfalt betona i projektovanje njihovog sastava, za organizovanje betoniranja/asfaltiranja puteva, platoa, pisti i drugih objekata niskogradnje u normalnim i ekstremnim klimatskim uslovima i praćenje i ispitivanje kvaliteta cement i asfalt betona tokom izvođenja betonskih radova i za izradu projekta betona.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovne komponente cement i asfalt betona, sa posebnim naglaskom na svojstva bitumenskih veziva.
  • Struktura i svojstva svežeg cement i asfalt betona (reološka svojstva, tehnološka svojstva, ostala svojstva).
  • Struktura i svojstva očvrslog cement i asfalt betona (mikro i makro-struktura, čvrstoća pri pritisku, čvrstoća na zatezanje, modul elastičnosti i poasonov koeficijent.
  • Reološka svojstva očvrslogcement i asfalt betona.
  • Posebna svojstva cement i asfalt betona (otpornost na dejstvo mraza, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, otpornost na habanje, vodonepropustljivost).
  • Projektovanje sastava različitih vrsta betona.
  • Spravljanje, transport , ugrađivanje i negovanje cement i asfalt betona.
  • Postupci betoniranja/asfaltiranja, puteva, platoa, aerodromskih pisti i drugih objekata niskogradnje.
  • Kontrola kvaliteta betona.
  • Projekat betona.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.