Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Studijski istraživački rad – master rad

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Šifra predmeta
17 - GG17SI
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Master inženjer treba da unapredi svoja ranija stečena zvanja onim znanjima i veštinama koja mu omogućava rešavanje najsloženijih problema. Pored znanja i veština stečenih na master studijama, studenti se osposobljavaju i za istraživački rad. Stiču potrebna znanja iz uže naučne oblasti, metoda naučno-istraživačkog rada i veština (usmena prezentacija, komunikacije u grupi i sl.). Zbog kreativnog pristupa u interpretaciji tuđih znanja i iskustava mogu ostvarivati i manje naučne doprinose. Na taj način stiču bolji nastup na tržištu rada, a stečene kompetencije im omogućavaju zaposlenje u preduzećima koja se bave projektovanjem i izvođenjem složenih građevinskih objekata, ali i u istraživačkim i razvojnim centrima i institutima. U pristupnom radu student definiše temu, cilj, metode istraživanja, literaturu koju će koristiti.

Sadržaj predmeta: Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, diplomske i master radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom master rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema master rada.