Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Stručna praksa

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Šifra predmeta
17 - GG401
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost studenata za timski rad na projektovanju, izvođenju i održavanju konstrukcija građevinskih objekata u svakodnevnoj praksi.

Sadržaj predmeta: Student je obavezan da odradi stručnu praksu u radnim organizacijama koje u okviru svojih osnovnih delatnosti imaju poslove građevinarske struke. Za svakog studenta se pojedinačno izrađuje poseban plan i program rada u zavisnosti od delatnosti firme i realizacije tekućih poslova.