Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Statika konstrukcija 1

ESPB
9
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Džolev dr Igor, Radujković dr Aleksandra
Šifra predmeta
17 - GG22
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Osposobljenost za proračun i analizu svih vrsta statički određenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Tehnička teorija savijanja štapa u ravni.
 • Geometrija deformacije štapa i geometrija sila.
 • Osnovne nepoznate i osnovne jednačine, statička i kinematička klasifikacija nosača.
 • Teoreme o energiji nosača.
 • Princip virtualnih pomeranja, princip virtualnih sila i njihova primena.
 • Statički određeni nosači: određivanje reakcija oslonaca i sila u presecima punih i rešetkastih nosača; metoda čvorova, metoda dekompozicije, metoda zamene elemenata, primena principa virtualnih pomeranja.
 • Deformacija statički određenih nosača.
 • Određivanje pomeranja tačaka i obrtanja preseka nosača; geometrijsko rešenje, primena principa virtualnih sila.
 • Statičko kinematička analogija, određivanje dijagrama pomeranja punih i rešetkastih nosača.
 • Uticajne funkcije, uticajne linije i njihova primena.
 • Pokretno opterećenje i dijagrami ekstremnih vrednosti.
 • Konstrukcija uticajnih linija za reakcije i sile u presecima punih i rešetkastih nosača: statička metoda, kinematička metoda, metoda zamene elemenata.
 • Teoreme o uzajamnosti.
 • Konstrukcija uticajnih linija za deformacijske veličine.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.