Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Stabilnost i dinamika konstrukcija

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GG29
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za modeliranje i analizu geometrijski nelinearnog ponašanja konstrukcija i ponašanja konstrukcija za dinamička dejstva

Sadržaj predmeta:

 • Geometrijska, statička i materijalna nelinearnost.
 • Teorija I i II reda.
 • Definicija stabilnosti.
 • Bifurkaciona teorija.
 • Linearizovana teorija II reda.
 • Ojlerovi slučajevi izvijanja.
 • Dužina izvijanja.
 • Diferencijalna jednačina savijanja štapa.
 • Procena parametara stabilnosti štaba.
 • Stabilnost štapnih sistema.
 • Metoda deformacija.
 • Modeliranje nelinearnog ponašanja konstrukcija.
 • Metoda konačnih elemenata.
 • Dinamičko dejstvo opterećenja.
 • Dinamički model konstrukcije.
 • Diferencijalna jednačina kretanja sistema sa jednim ili više stepeni slobode.
 • Slobodne i prinudne vibracije sistema sa jednim stepenom slobode sa i bez prigušenja.
 • Slobodne i prinudne vibracije sistema sa više stepeni slobode.
 • Dejstvo zemljotresa i odziv konstrukcija.
 • Metode analize konstrukcija za seizmička dejstva.
 • Principi aseizmičkog projektovanja zgrada.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.