Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Sociologija tehnike

ESPB
2
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Nešić Tomašević dr Ana
Šifra predmeta
17 - M318
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Sticanje socioloških saznanja o osobinama, izvorima, društvenim funkcijama tehnike i stvaraocima tehničkog sazananja; sticanje znanja o uticaju prirode društvenih sistema na razvoj tehnike i uticaju tehnike na razvoj društva; sticanje znanja o uticaju tehnike na procese i promene u modernom društvu:globalizacija, promene sadržaja rada i oblika organizacije rada; promene u komunikaciji, kulturi, obrazovanju, demokratiji, načinu života i mišljenja ljudi, sticanje znanja o negativnim aspektima tehničkog razvoja: uništavanje prirode, otuđenje u radu, stvaranje rizičnog društva.

Sadržaj predmeta:

 • Tehničko saznanje: osobine i društvene funkcije tehnike, izvori tehničkog saznanja, stvaraoci tehničkog saznanja, širenje tehničkog saznanja, naučno-tehnički potencijal, odnos nauke i tehnike.
 • Odnos tehnike i društva: uticaj društva na razvoj tehnike i uticaj tehnike na razvoj društva-Industrijsko i informatičko društvo.
 • Uticaj tehnike na život, svest i kulturu.
 • Tehnika i globalizacija: uzroci i dimenzije globalizacije, tehnološki jaz, beg mozgova;
 • Tehnika i organizacija rada: fleksibilna proizvodnja, umrežene organizacije, ekonomija znanja, elektronska ekonomija.
 • Tehnika i rad: skraćenje radnog vremena, promena sadržaja rada, opadanje značaja rada.
 • Tehnika i otuđenje u radu: uticaj tehnike na otuđenje u radu, oblici otuđenja, humanizacija rada
 • Masovni mediji i komunikacije: globalna televizija, uticaj televizije na društvo, teorije o medijima, mobilna telefonija i internet, uticaj interneta na društvo, medijski imperijalizam, masovna kultura, sajber kriminal.
 • Tehnika i obrazovanje: obrazovanje i nove komunikacijske tehnologije, obrazovanje i tehnološki jaz, virtuelni univerziteti, inteligencija i obrazovni uspeh.
 • Tehnika i demokratija: globalni mediji i virtuelna stvarnost, otpor i alternative globalnim medijima.
 • Tehnika i ekološka kriza: globalno zagrevanje, genetski modifikovana hrana, tehnički rizici, tehničko društvo kao rizično
 • Tehnička inteligencija: društveni položaj i uticaj, inženjerska etika.