Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Sociologija rada

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Nešić Tomašević dr Ana
Šifra predmeta
17 - GG105
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Sticanje znanja o značaju rada i društvenim faktorima koji utiču na vrednost rada, znanja o teorijskim shvatanjima organizacije rada i savremenim modelima organizacije, znanja o formalnoj i neformalnoj strukturi organizacije rada, znanja o faktorima koji utiču na uspešnost organizacije, znanja o teorijama motivacije i motivacionim modelima, znanja o oblicima sukoba, znanja o otuđenom radu i humanizaciji rada, znanja o uticaju tehnike i tehničke inteligencije na razvoj društva, znanja o globalnim promenama u savremenom društvu i faktorima promena.

Sadržaj predmeta:

 • Čovek i vrednost rada: podela i profesionalizacija rada, potrebe, interesi i vrednosti kao pokretači ljudskog rada.
 • Teorijska shvatanja organizacije rada: naučno upravljanje, teorija međuljudskih odnosa, teorija birokratske organizacije, situaciona teorija, bihejvioristička teorija.
 • Savremeni modeli organizacije: jednostavni, birokratski, multidivizioni, profesionalni, japanski model, ad hoc kratija.
 • Struktura organizacije: formalna horizontalna i vertikalna struktura, autoritet i odgovornost u organizaciji, prijateljske i interesne grupe.
 • Faktori razvoja organizacije: uspešnost organizacije, uticaj nacionalnih kultura, tehnologije i organizacione kulture na uspešnost.
 • Motivacija rada: teorije motivacije i motivacioni modeli, radni moral i produktivnost, ljudski resursi,
 • Otuđenje u radu i dokolica: otuđenje u radu, otuđenje i tehnologija, otuđenje u dokolici.
 • Sukobi u organizaciji: Socijalni, organizacioni i lični sukobi, sindikati i moć radnika, štrajkovi, industrijaska sabotaža, kriminal belh kragni i korporacijski kriminal.
 • Humanizacija rada: radne grupe, timski rad, oblici kolektivnog pregovaranja i industrijska demokratija.
 • Promene u radu u modernom dobu: ekonomija znanja, politika zapošljavanja, nezaposlenost, nesigurnost radnog mesta, kraj posla za ceo život.
 • Globalne promene i faktori promena: klasna struktura modernog društva i kanali pokretljivosti, globalizacija i ekonomske nejednakosti, uticaj tehnike, kulture, politike i ekonomije na razvoj društva.