Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prostorno i urbano planiranje

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Carević-Tomić dr Marina
Šifra predmeta
17 - GI305A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti se osposobljavaju za razumevanje aktuelnih problema prostornog i urbanog planiranja, analizu različitih koncepata prostornog razvoja, kao i sintezu novih saznanja kroz praktično delovanje i interaktivne diskusije. Stečena znanja studenti će moći da koriste se u daljem obrazovanju, povezujući ih sa usvojenim elementima iz drugih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskog programa.

Sadržaj predmeta:

 • Osnovne postavke prostornog i urbanog planiranja;
 • Prostorni nivoi i ljudska naselja (klasične i nove tipologije);
 • Kratak prikaz istorijskog razvoja naselja;
 • Strategije razvoja gradova;
 • Transformacije savremenih naselja – širi kontekst i specifične teme;
 • Osnovni elementi urbane morfologije;
 • Specifične funkcije naselja;
 • Prostorni podaci;
 • Gradski centar i periferija;
 • Ruralna i prigradska naselja;
 • Održivi razvoj u planiranju gradova i regiona.