Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Projektovanje betonskih i metalnih mostova

ESPB
4
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Džolev dr Igor, Jovanović dr Đorđe
Šifra predmeta
17 - GK701
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost studenata za projektovanje betonskih i metalnih mostova. Stečena znanja primenjuju se u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta: 

 • Principi projektovanja mostova.
 • Opšti pojmovi, terminologija i podela mostova.
 • Elementi dispozicije drumskih, železničkih i pešačkih mostova.
 • Dejstva na mostove.
 • Gredni sistemi mostova.
 • Rasponske konstrukcije: armiranobetonske, prethodno napregnute, čelične i spregnute (beton – čelik).
 • Donji stroj mostova: kranji stubovi (oporci), srednji (rečni) stubovi, prelazne ploče, krilni zidovi, nasip kod oporca i fundiranje stubova: plitko na tlu i u vodi i duboko na bunarima i šipovima.
 • Oprema mostova: ležišta, zglobovi, kolovozne prelaznice, pešačke staze, ograde pešačkih staza, odbojne ograde, venci, ivičnjaci, elementi kolovozne table, hidrolizolacija, odvodnjavanje, komunalne instalacije i oprema za održavanje mostova.
 • Okvirni mostovi.
 • Integralni mostovi.
 • Lučni mostovi.
 • Mostovi sa kosim kablovima.
 • Viseći mostovi. Pokretni mostovi.
 • Mostovi od čelika otpornih na koroziju.
 • Građenje mostova: fiksna, prenosna i pokretna skela, konzolna gradnja, postepeno potiskivanje, monolitna, montožno-monolitna i montažna izgradnja.
 • Sistem upravljanja mostovima.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.