Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Otpornost materijala

ESPB
8
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Novaković dr Branislava
Šifra predmeta
17 - GG15
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se može izvršiti dimenzionisanje elemenata. Student je osposobljen za samostalno reševanje problema iz oblasti Otpornosti materijala. Stečena znanja studenti će koristiti u daljem obrazovanju.

Sadržaj predmeta:

 • Analiza napona. Tenzor napona. Glavni naponi. Ekstremne vrednosti tangencijalnih napona.
 • Analiza deformacije. Tenzor deformacije.
 • Hukov zakon.
 • Ravansko stanje napona i ravansko stanje deformacije.
 • Uslovi kompatibilnosti.
 • Hipoteze otpornosti materijala.
 • Geometrijske karakteristike ravnih preseka.
 • Glavni momenti inercije.
 • Aksijalno opterecen stap.
 • Staticki neodredjeni zadaci kod aksijalno opterecenih stapova.
 • Uvijanje. Staticki neodredjeni zadaci kod uvijanja. Savijanje grednog nosaca. Koso savijanje i ekscentricni pritisak.
 • Jezgro preseka.
 • Elastični ugib grede. Staticki neodredjene grede.
 • Metod deformacijskog rada.
 • Teoreme Betija i Maksvela. Kastiljanove teoreme. Maksvel-Morov metod. Metod Verescagina.
 • Resavanje staticki neodredjenih sistema.
 • Ojlerov metod za analizu stabilnosti.
 • Kriticne sile izvijanja za neke karakteristicne slucajeve.
 • Granice vazenja Ojlerovih obrazaca.
 • Tetmajerov metod.
 • Hipoteze o slomu.