Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnovi računarstva

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Brujić dr Zoran
Šifra predmeta
17 - GG11
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja su osnova za praćenje stručne nastave uz upotrebu računara.

Sadržaj predmeta:

  • Razvoj računara.
  • Rešavanje problema upotrebom računara.
  • Matematičke osnove rada računara.
  • Organizacija hardvera.
  • Prenos podataka i računarske mreže.
  • Programski paket MATLAB.
  • Osnovi AutoCAD-a.
  • Osnovi numeričke matematike.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.