Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnovi hidromehanike i hidrotehnike

ESPB
7
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Bikić dr Siniša, Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GG18
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

 • Osnove hidrologije i hidrometrije.
 • Fizičke i hemijske osobine tečnosti.
 • Hidrostatika,pijezometar, manometar, apsolutni, atmosferski i hidrostatički pririsak.
 • Sile pritiska na ravne i složene površine, pritisak tečnosti na zidive cevi i rezervoara.
 • Hidrokinematika, brzina tečenja, proticaj, jednačina kontinuiteta, jednačina ustaljenog tečenja za idealne i realne tečnosti.
 • Primena Bernulijeve jednačine na konkretne primere.
 • Tečenje u cevodima, linijski i lokalni gubici mehaničke energije.
 • Ustaljeno tečenje u provodnicima sa slobodnom površinom.
 • Jednoliko tečenje sa slobobodnom površinom, Šezi-Maningova jednačina, oblici tečenja “mirno”, “burno” i “kritičan” režim.
 • Nejednoliko tečenje sa slobodnom površinom, prelazni režimi.
 • Kratki objekti, prelivi, isticanje i mostovsko suženje.
 • Osnovne postavke tečenja podzemne vode, pod pritiskom sa slobodnom površinom, Darsijeva jednačina za brzine.