Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Ćosić dr Đorđe, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - URZP56
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Studenti će biti osposobljeni da razumeju fenomenologiju rizika i da identifikuju potencijalno štetne događaje koji mogu značajno da ugroze imovinu i ljude. Takođe, studenti stiču kompetencije neophodne za izgradnju otpornog i održivog okruženja.

Sadržaj predmeta:

  • Katastrofalni događaji i požari kroz istoriju.
  • Istorijat upravljanja rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Terminologija i definicije.
  • Uvod u funkcije rizika i njene osnovne komponente.
  • Upoznavanje sa ciklusom upravljanja rizikom od događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Uvod u institucionalne i zakonodavne okvire upravljanja rizikom požara i događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Osiguranje i upravljanje rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Uloga informacione i komunikacione tehnologije u upravljanju rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.