Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnove informacionih tehnologija

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Popović dr Srđan
Šifra predmeta
17 - URZP11
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta je stečeno primenjeno znanje iz osnova informacionih tehnologija. Osposobljenost za samostalno, algoritamsko rešavanje problema.

Sadržaj predmeta:

  • Matematička osnova IT-a – brojni sistemi, logičke operacije.
  • Hardver – kratka istorija personalnog računara, tipovi računara, komponente računara (koje su, kako rade, izbor komponenti, performanse komponenti i uticaj na sistem, osnovni problemi i otklanjanje), periferni uređaji (monitor, miš, štampač, skener, neprekidno napajanje).
  • Softver – OS funkcija, tipovi (komercijalni, otvorenog koda), izbor odgovarajućeg OS-a, verzije-ažuriranje, osnovni problemi i otklanjanje.
  • Softver – Aplikacioni softver tipovi AS-a (komercijalni, otvorenog koda), izbor AS-a( verzije, autorska prava, licenciranje), primeri AS-a (editori teksta, procesori teksta, spregnute tabele, prezentacije, google maps/earth), razvojna okruženja (faze razvoja softvera, jezik C, struktura, paradigma), GUI/terminal shel, tipovi korisnika (uloga krajnjeg korisnika, administrator, programer).
  • Komunikacije – LAN/WAN, intranet/internet, servisi (mail, http, ftp, chat, društvene mreže).
  • On line resursi – Indekseri, biblioteke, izvori prostornih podataka.