Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnove geonauka

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Batilović dr Mehmed
Šifra predmeta
17 - GI102
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Elementi kosmologije
  • Sunčev sistem
  • Atmosfera i meteorologija
  • Hidrosfera i hidrologija
  • Zemljina unutrašnjost
  • Rotacija Zemlje
  • Geofizika – gravitaciono polje, magnetsko polje, toplotno polje, geoelektrično polje
  • Električna svojstva stena i seizmičke metode 
  • Geologija – minerali i stene, geološko datiranje vremena, tektonika i reljef, hidrogeologija 
  • Seizmologija
  • Domeni geonauka – geostatika, ekologija, bilologija
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.