Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja MKE

ESPB
14
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
06 - GD011
Studijski program
Građevinarstvo, Ostali studijski programi
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za numeričko modeliranje ponašanja konstrukcija primenom metode konačnih elemenata (MKE) u cilju primene, evaluacije i razvoja MKE i MKE softvera za analizu konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

 • Modeliranje i numeričko modeliranje konstrukcija.
 • Značaj metode konačnih elemenata (MKE) u mehanici kontinuuma.
 • Istorijski razvoj MKE.
 • Različiti vidovi MKE.
 • Algoritamski koncept MKE modeliranja.
 • Geometrijsko modeliranje – diskretizacija.
 • Numeričko modeliranje – aproksimacija.
 • Oblici i tipovi konačnih elemenata (KE).
 • Interpolacione funkcije.
 • Konformnost i kontinuitet.
 • Linijski, površinski i prostorni KE.
 • Matrica krutosti KE.
 • Mreža i sistem KE.
 • Konturni i prelazni uslovi.
 • Matrica krutosti sistema KE.
 • Sistem jednačina MKE.
 • Egzistencija i greška MKE rešenja.
 • MKE modeliranje u dinamičkoj analizi konstrukcija.
 • Računarska implementacija MKE.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.