Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja iz hidrologije

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
GD043
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao nadogradnja stecena u odredjenom broju teoretskih i stručnih predmeta u prethodnim studijama korišćenjem savremenih metoda u proračunima hidrotehničkih objekata i sistema.

Sadržaj predmeta:

 • Dinamika kretanja fluida.
 • Veze između napona i deformacija: Navier-Stokes-ove jednačine.
 • O turbulenciji.
 • Laminarno i turbulentno strujanje.
 • Dimenzionalnost problema: 1D, 2D i 3D.
 • Ustaljeno i neustaljeno tečenje u otvorenim tokovima i sistemima pod pritiskom.
 • Fizički zakoni kretanja fluida u zemljištu.
 • Hidraulika bunara – osnovni i napredni analitički modeli ustaljenog i neustaljenog strujanja.
 • Numeričko modeliranje ustaljenog i neustaljenog strujanja metodom konačnih razlika.
 • Numeričko modeliranje neustaljenog strujanja metodom konačnih elemenata.
 • Kratki objekti – lokalne promene u strujanju.

Predmetni materijali su dostupni na MS Teams platformi