Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Nemački jezik – niži srednji

ESPB
2
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Berić Andrijana
Šifra predmeta
17 - NJ02L
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Studenti koriste kako govorni tako i pisani jezik u većem broju svakodnevnih situacija, koristeći pri tome širi fond reči i složenije gramatičke strukture.

Sadržaj predmeta:

Praktični deo nastave: savladavanje složenijih svakodnevnih govornih situacija, razvijanje sposobnosti razumevanja slušanog teksta.

Teorijski deo nastave: poredjenje prideva, perfekt, neki predlozi, rečenice sa veznicima sonst, deshlab, denn i trotzdem.