Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Nemački jezik – napredni srednji

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Berić Andrijana
Šifra predmeta
17 - NJ04L
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti su savladali govorni i pisani jezik u širem spektru svakodnevnih situacija koristeći pri tome veći fond reči i složenije gramatičke strukture, mogu detaljnije da objasne svoja mišljenja i stavove.

Sadržaj predmeta:

Praktični deo nastave: relativne rečenice i postavljanje pitanja, postavljanje pitanja u indirektnom govoru, finalne rečenice sa veznikom damit, rekcija glagola, predikativna upotreba komparativa i superlativa, neke vremenske rečenice.