Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Nelinearna analiza konstrukcija

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Džolev dr Igor, Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17.GD029
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Upotpunjenost saznanja iz oblasti analitičke i numeričke analize složenih građevinskih konstrucija za različita dejstva i osposobljenost za uspešno rešavanje konkretnih problema u oblasti projektovanja građevinskih konstrukcija. Sposobnost praćenja savremenih dostignuća, kao i kritičke analize i sinteze novih i složenih ideja u oblasti proračuna građevinskih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

 • Predavanja su grupisana u dve celine: a) nelinearna teorija elastičnosti i b) nelinearna analiza linijskih konstrukcija.
 • U okviru nelinearne teorije elastičnosti razmatraju se vektori i tenzori (bazični i recipročni bazični vektori, kontravarijantne i kovarijantne komponente vektora, krivolinijske koordinate, izvodi baznih vektora, kovarijantni izvod, Christoffel-ovi simboli), deformacije, naponi, uslovi ravnoteže, konstitutivne jednačine i linearna teorija elstičnosti.
 • Idealizacije kod nelinearne statike linijskih konstrukcija.
 • Tačna teorija geometrije pomeranja i uslovi ravnoteže na deformisanom štapu.
 • Materijalna nelinearnost.
 • Idealizacija kod materijalne nelinearnosti.
 • Veze unutrašnjih i spoljašnjih sila kod geometrijske nelinearnosti.
 • Fizička nelinearnost, osnovni pojmovi.
 • Aproksimacija fizički nelinearnih problema.
 • Plastični zglobovi i plastična analiza.
 • Iterativni postupci proračuna nosivosti i deformacija ravnih linijskih sistema.
 • Primena računara pri rešavanju nelinearnih problema kod linijskih konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.