Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Napredne tehnike procene vrednosti nepokretnosti

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Marinković dr Goran
Šifra predmeta
17 - GI540
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Nepokretnosti i njihova procena.
  • Osnove procene.
  • Postupak procene.
  • Pojam i vrste građevinskog zemljišta.
  • Postupci određivanja vrednosti zemljišta.
  • Analiza cene koštanja (troškovni pristup).
  • Analiza upoređenja prodaje (tržišni pristup).
  • Analiza kapitalizacije (dohotka).
  • Pojam zemljišne rente.
  • Zonski i bodovni sistem.
  • Model procene vrednosti građevinskog zemljišta.
  • Princip zaključivanja na osnovu slučaja.
  • Uloga i zadaci institucija i pojedinaca (procenitelja) u postupku procene.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata