Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Modeliranje i simulacija sistema

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Čapko dr Darko
Šifra predmeta
17 - GIMI1
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takodje predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.

Sadržaj predmeta:

  • Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi.
  • Teorija modeliranja i simulacije.
  • Matematički modeli vremesnki kontinulanih sistema. primeri formiranja modela: mehanički, termički, termodinamički, električni i elektromehanički sistemi.
  • Analogije veličina i parametara.
  • Elektromehaničke analogije.
  • Linerizacija modela.
  • Simulacija na analognom/hibridnom računaru.
  • Simulacioni jezici.
  • Simulacija na digitalnom računaru (MATLAB).
  • Mapping paket.