Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MKE modeliranje u analizi konstrukcija

ESPB
4
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GG413
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za MKE modeliranje i analizu konstrucija.

Sadržaj predmeta:

  • Metoda konačnih elemenata.
  • MKE tehnologija u modeliranju građevinskih konstrukcija.
  • Neki aspekti računarske tehnologije od značaja za MKE modeliranje.
  • Principi rešavanja problema primenom odgovarajućeg MKE softvera.
  • Suština nekih numeričkih postupaka.
  • Principi razvoja i korišćenja CASA (Computer Aided Structural Analysis) softvera.
  • Osobenosti CASA softvera.
  • Prikaz nekih programskih rešenja.
  • Mogućnosti modeliranja ponašanja građevinskih konstrukcija za različita dejstva korišćenjem AxisVM softvera.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.