Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metode optimizacije

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Bugarski dr Vladimir, Kanović dr Željko
Šifra predmeta
17 - E237A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.

Sadržaj predmeta:

 • Formulacija problema optimizacije.
 • Teorijske osnove statičke optimizacije.
 • Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih bez ograničenja.
 • Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih sa ograničenjima tipa jednakosti i nejednakosti.
 • Linearno programiranje.
 • Numeričko rešavanje jednodimenzionih problema.
 • Numeričko rešavanje višedimenzionih problema sa i bez prisustva ograničenja.
 • Osnove varijacionog računa.
 • Savremeni optimizacioni postupci: genetski algoritam, optimizacija rojem čestica (PSO).
 • Primena optimizacionih procedura u obučavanju veštačkih neuronskih mreža i u sistemima sa rasplinutom logikom.
 • Primeri optimizacije konkretnih inženjerskih problema u geodeziji i geomatici