Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metalne konstrukcije 1

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Jovanović dr Đorđe
Šifra predmeta
17 - GG27
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Studenti poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti projektovanja i konstruisanja čeličnih konstrukcija prema graničnim stanjima. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta:

 • Upoznavanje sa programom i organizacijom rada na predmetu.
 • Osnovna svojstva čelika.
 • Vrste čelika.
 • Konstrukcioni čelici.
 • Označavanje čelika.
 • Izbor osnovnog materijala.
 • Proračun nosivosti poprečnih preseka na dejstvo aksijalne sile, momenta savijanja i smičuće sile.
 • Izvijanje pritisnutih elemenata (fleksiono, torziono i torziono-fleksiono).
 • Kritične sile, dužine izvijanja, krive izvijanja.
 • Elementi opterećeni na savijanje.
 • Nosivost poprečnih preseka na interakciju savijanja i smicanja.
 • Bočno-torziono izvijanje nosača, kritičan moment bočno-torzionog izvijanja.
 • Nosivost poprečnih preseka na interaktivno dejstvo (aksijalna sila + moment savijanja, aksijalna sila + smičuća sila + moment savijanja).
 • Stabilnost ekscentrično pritisnutih elemenata (interakcija izvijanja, savijanja i bočno-torzionog izvijanja).
 • Zavrtnjevi (oblici i dimenzije, označavanje, klase čvrstoće).
 • Proračun nosivosti zavrtnjeva (na smicanje, pritisak po omotaču rupe, zatezanje i kombinovano naprezanje).
 • Pravila za konstruisanje veza sa mehaničkim spojnim sredstvima.
 • Visokovredni zavrtnjevi.
 • Proračun nosivosti zavrtnjeva (na proklizavanje, zatezanje i kombinovano naprezanje).
 • Zavarivanje (osnovni pojmovi i definicije, postupci zavarivanja, vrste šavova i označavanje).
 • Proračun nosivosti ugaonih i sučeonih šavova.
 • Proračun i konstruisanje nastavaka aksijalno opterećenih elemenata i nosača.
 • Projektovanje zglobnih veza.
 • Proračun i konstruisanje momentnih veza.
 • Rešetkasti nosači – podele, oblici, dimenzije, konstruisanje.
 • Rešetkasti nosači – oblikovanje i proračun veza u čvorovima.
 • Rešetkasti nosači od šupljih profila – konstruisanje i proračun nosivosti veza u čvorovima.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.