Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mehanika nebeskih tela

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Borisov dr Mirko
Šifra predmeta
17 - GI014
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Osnovni pojmovi i podela astronomije.
  • Nebeski koordinatni sistemi.
  • Transformacije koordinata iz jednog u drugi koordinatni sistem.
  • Prividno dnevno i godišnje kretanje Sunca.
  • Osnove sferne astronomije.
  • Astronomska refrakcija, precesija, nutacija, aberacija, paralaksa, vlastito kretanje zvezda. Efemeridska astronomija.
  • Zvezdani katalozi.
  • Vremenske skale (UT0, UT1, UT2, ET, UTC, TDT, BDT, TCG, TCB, TT, GPST, GLONASST). Kretanje Zemljinih polova.
  • Nebeski referentni sistemi.
  • Određivanje azimuta.
  • Osnovni pojmovi nebeske mehanike: Koordinatni sistemi u nebeskoj mehanici.
  • Ravanska brzina.
  • Keplerovi zakoni.
  • Kretanje materijalne tačke pod dejstvom centralne sile.
  • Binetova jednačina.
  • Opšti zakon gravitacije.
  • Njutnov zadatak.
  • Popravak trećeg Keplerovog zakona.
  • I, II i III svemirska brzina.
  • Uvod u mehaniku kretanja veštačkih Zemljinih satelita: Gravitaciono polje Zemlje izraženo pomoću sfernih harmoničnih funkcija.
  • Poremećaji u kretanju veštačkih Zemljinih satelita.
  • Istorijski pregled razvoja sistema satelitskog pozicioniranja.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.