Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mehanika 2

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Rakarić dr Zvonko
Šifra predmeta
17 - GG14
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Razvijanje apstraktne inteligencije shvatanja mehanike i mehaničkih odnosa i sticanje znanja iz mehanike kao jedne od osnovnih oblasti u obrazovanju inžinjera.

Sadržaj predmeta:

 • Broj stepeni slobode kretanja.
 • Vektor položaja tačke.
 • Srednja i trenutne brzina i ubrzanje tačke.
 • Brzina i ubrzanje tačke u Dekartovom koordinatnom sistemu i prirodnom koordinatnom sistemu.
 • Poluprečnik krivine putanje.
 • Pređeni put tačke.
 • Kinematika translatornog kretanja tela, obrtanja oko nepomične ose i ravanskog kretanja.
 • Princip određenosti.
 • Njutnovi zakoni dinamike.
 • Vrste sila.
 • Zadaci dinamike.
 • Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke u Dekartovom i prirodnom koordinatnom sistemu.
 • Slobodne i prinudne oscilacije materijalne tačke.
 • Impuls sile, rad sile i potencijalna energija.
 • Opšti zakoni dinamike materijalne tačke.
 • Teorija udara materijalne tačke o nepomičnu pregradu.
 • Dinamika sistema materijalnih tačaka.
 • Centar mase.
 • Opšti zakoni dinamike sistema.
 • Rad unurašnjih sila krutog tela.
 • Rad momenta sile za tačku i sprega.
 • Dinamika translatornog kretanja krutog tela.
 • Moment inercije.
 • Štajnerova teorema.
 • Dinamika obrtanje krutog tela oko nepomične ose.
 • Fizičko klatno.
 • Dinamika ravanskog kretanja krutog tela.