Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Materijali u građevinarstvu 2

ESPB
7
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Šupić dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GG05
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Student poseduje teorijska i praktična znanja o izučavanim građevinskim materijalima i primenjuje ih u drugim stručnim predmetima, a nakon diplomiranja, u inženjerskoj praksi. Student samostalno specificira i analizira svojstava građevinskih materijala pri prjektovanju i organizuje kontrolu kvaliteta istih pri građenju objekata.

Sadržaj predmeta:

Dobijanje, najvažnija svojstva i mogućnosti primene u građevinskoj praksi sledećih tradicionalnih i savremenih materijala:

  • Građevinski kamen i agregati za maltere i betone;
  • Građevinska keramika (zidna, krovna i keramika za oblaganje i popločavanje);
  • Neorganski vezivni materijali (građevinski kreč, građevinski gips, cementi);
  • Kreč-silikatni materijali;
  • Malteri (za malterisanje, za zidanje i specijalni malteri, sastavi maltera);
  • Beton – osnovni pojmovi i definicije, proizvodi od nearmiranog betona (prefabrikati);
  • Drvo i proizvodi na bazi drveta, struktura i osnovna svojstva drveta, trajnost i zaštita proizvoda od drveta;
  • Građevinsko staklo;
  • Materijali specijalne namene (hidroizolacioni materijali, termoizolacioni materijali, boje, lakovi i lepkovi);
  • Tehnički uslovi i kontrola kvaliteta građevinskih materijala. Ilustracija primene tradicionalnih i savremenih materijala za građenje kroz prikaz najpoznatijih objekata u pojedinim istorijskim razdobljima.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.