Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Matematika 1

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Lukić dr Tibor, Nikolić dr Aleksandar
Šifra predmeta
17 - Z104
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osnovna znanja iz više matematike. Osposobljenost studenata za samostalno korišćenje stečenog matematičkog znanja u stručnim predmetima. Razvijeni apstraktno i logičko mišljenje i sposobnost zaključivanja na osnovu analize podataka.

Sadržaj predmeta:

 • Kompleksni brojevi.
 • Vektori, skalarni i vektorski proizvod, primena u mehanici.
 • Analitička geometrija u prostoru, prava, ravan i međusobni odnosi.
 • Determinante i sistemi linearnih jednačina.
 • Metode rešavanja sistema linearnih jednačina.
 • Matrice i primena u rešavanju sistema linearnih jednačina.
 • Polinomi i racionalne funkcije.
 • Bezoutov stav.
 • Brojni nizovi.
 • Granična vrednost funkcije.
 • Izvod funkcije.
 • Ispitivanje funkcija.