Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Matematičke metode 1

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Kostić dr Marko, Teofanov dr Ljiljana
Šifra predmeta
17 - GG00
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima koristi stečena znanja,pravi, analizira i rešava matematičke modele. Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Polje realnih i kompleksnih brojeva.
  • Determinante i sistemi linearnih jednačina.
  • Matrice i matrični račun.
  • Vektorska algebra u prostoru.
  • Analitička geometrija u prostoru-prava, ravan.
  • Polinomi i racionalne funkcije.
  • Nizovi.
  • Realne funkcije jedne realne promenljive -granična vrednost; neprekidnost; diferencijalni račun i primena.