Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Matematička analiza 1

ESPB
7
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Medić dr Slavica
Šifra predmeta
17 - GI107
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Student treba da nauči osnovne pojmove matematičke analize – nizove, granične procese, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine i numerički redove i da ume da ih primenjuje. Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima. Student je osposobljen da pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz matematičke analize.

Sadržaj predmeta: