Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Lasersko skeniranje terena i objekata

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Govedarica dr Miro
Šifra predmeta
17 - GI020
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristiti u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Osnove 3D akvizicije geoprostornih podataka o objektima i terenu,
 • Osnove laserske tehnologije,
 • Tehnološke osnove,
 • Klasifikacija uređaja za lasersko skeniranje,
 • Terestrijalni 3D skeneri,
 • Rang skeneri,
 • Triangulacioni skeneri,
 • Osnovne komponente 3D laserskih skenera,
 • Kalibracija,
 • Skeneri sa pokretnih platformi,
 • Tehnike skeniranja i akvizicije podataka,
 • Analiza grešaka,
 • Obrada rezultata skeniranja,
 • Ocena tačnosti,
 • Oblak tačaka,
 • Obrada oblaka tačaka,
 • Registracija i georeferenciranje oblaka tačaka,
 • Algoritmi i strukture u obradi oblaka tačaka,
 • Formati podataka,
 • LAS format podataka,
 • Prezentacija rezultata,
 • Ocena tačnosti rezultata i kontrola kvaliteta,
 • Integracija sa drugim senzorima,
 • Primeri primene u različitim oblastima