Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Konstrukcijski sistemi

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
17-A521
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za izbor optimalnog konstruktivnog sistema u skladu sa arhitektonskim objektom.

Sadržaj predmeta:

 • Pojam konstrukcijskog sistema.
 • Pregled evolucije konstrukcijskih sistema.
 • Klasifikacija konstrukcijskih sistema.
 • Osnovni principi konstruisanja.
 • Nosivost.
 • Stabilnost.
 • Upotrebljivost.
 • Trajnost.
 • Principi izbora konstrukcijskih sistema.
 • Odnos objekat-konstrukcija.
 • Linijski i površinski sistemi – prenos sila.
 • Načini građenja.
 • Konstrukcije zgrada: horizontalni i vertikalni noseći elementi.
 • Skeletni sistem.
 • Panelni sistem.
 • Industrijski objekti.
 • Nosači velikih raspona.
 • Prikaz karakterističnih objekata.
 • Osnove proračuna – modeliranje konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.