Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Komunalna hidrotehnika

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Budinski dr Ljubomir, Stipić dr Matija
Šifra predmeta
17 - GG408
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Nakon položenog ispita sudenti će biti spremni da svoje znanje primene u inžinjerskoj praksi koristeći ga u oblasti planiranja i projektovanja objekata komunalne hidrotehnike, izvođenja radova i održavanja sistema vodovoda i kanalizacije.

Sadržaj predmeta: 

SNABDEVANJE VODOM: 1. Uvod u problematiku snabdevanja vodom i kanalisanje naselja. 2. Unutrašnje instalacije vodovoda u zgradama. 3.Hidraulički proračun vodovodne mreže. 4. Izvorišta vode. 5. Rezervoari i crpne stanice. 6. Cevi, armatura i fazonski komadi. 7. Primena EN 805-vodosnabdevanje van zgrada. 8. Vodovodni čvorovi. 9. Tretman vode za piće (osnovni fizičko hemijski procesi i tehnike prerade). 10. Gubici u vodovodu.;

KANALISANJE NASELJA: 1. Sistemi kanalskih mreža. 2. Kućna unutrašnja instalacija kanalizacije. 3. Hidraulički proračun kanalizacione mreže. 4. Objekti na kanalizacionoj mreži. 5.Cevi za kanalizaciju. 6. Specijalni kanalizacioni sistemi. 7. Tehnike prerade komunalnih otpadnih voda (mehaničko prečišćavanje,biloški procesi aktivnim muljem, obrada mulja). 8. Građenje kanalizacije u otvorenom rovu. 9. Prikazivanje kanalizacije i vodovoda u projektima. 10. Merenja protoka u kanalizaciji.