Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Kolovozne konstrukcije

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Marinković dr Milan
Šifra predmeta
17 - GP402
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste u stručnom radu u oblasti puteva.

Sadržaj predmeta:

  • Uvod – istorijat, osnovne postavke, vrste i specifičnosti kolovoznih konstrukcija.
  • Mehanika kolovoza – modeli kolovoze konstrukcije, osnovne fizičko mehaničke karakteristike i zamor materijala, definicije loma.
  • Ulazni podaci – saobraćajno opterećenje, posteljica, slojevi kolovozne konstrukcije – materijali.
  • Dimenzionisanje zasnovano na empirijskim metodama i modeli proračuna zasnovani na mehanici kolovoza.
  • Primena kod različitih vrsta kolovoza: fleksibilnih, polukrutih i krutih.
  • Uticaj klimatskih i drugih faktora.
  • Ocena stanja kolovoza, indikatori stanja.
  • Projektovanje pojačanja postojećih kolovoza.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.