Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Katastar

ESPB
7
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Marinković dr Goran
Šifra predmeta
17 - GI309
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema u katastru.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Katastarski sistemi, Tapijski sistem.
  • Torensov katastar.
  • Evropski parcelarni katastar.
  • Registri nepokretnosti.
  • Zemljišna knjiga, Načela Zemljišne knjige i knjižno prava.
  • Zemljišnoknjižno telo.
  • Zemljišnoknjižni uložak.
  • Poduložak.
  • Knjiga položenih ugovora.
  • Knjižni upisi.
  • Zemljišnoknjižni predmeti.
  • Ostale evidencije (katastri).
  • Evidentiranje (katastar) nepokretne imovine.
  • Katastar nepokretnosti. Katastar 2.0 (FIG).
  • Katastar vodova. Upravljanje katastrom i odgovornosti.
  • Tehničke metode.
  • Definicija, omeđavanje i prikaz međa.
  • Uloga geodeta.
  • Organizacioni aspekti katastra.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata