Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Katastar nepokretnosti

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Trifković dr Milan
Šifra predmeta
17 - GI519
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština u trodimenzionalnom prikazu i evidenciji prostora, razvoju katastarskog modela podataka i praktičnoj primeni državnog informacionog sistema katastra nepokretnosti i vodova.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Održavanje katastra u zemljama Evrope.
  • Trodimenzionalni katastar.
  • Katastar kao osnova za stvaranje geoinformacionih sistema. 
  • Savremene metode održavanja katastra.
  • Pravni instituti u katastru.
  • Agrarna reforma.
  • Sekvestracija, kolonizacija.
  • Nacionalizacija.
  • Eksproprijacija.
  • Arondacija.
  • Veštačenja i superveštačenja.
  • Uzurpacija.
  • Uloga geodezije kod realizacije prostornih i urbanističkih planova.
  • Stari premer, održavanje starog premera u katastru.
  • Trend razvoja modernog katastra.
  • Katastar i nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.