Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Kartografija

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Borisov dr Mirko
Šifra predmeta
17 - GI204B
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Nakon uspešno savladane tematike predmeta student će biti osposobljen sa znanjima u oblasti Kartografije i njenim proizvodima.

Sadržaj predmeta:

 • Kartografija i njeni zadaci.
 • Razvoj i podela Kartografije.
 • Karta i njena svojstva.
 • Sastavni delovi karte.
 • Matematička osnova.
 • Osnovno o kartografskim projekcijama.
 • Veličine karata.
 • Tok izrade kartografskog prikaza.
 • Objekti prikaza.
 • Imena objekata.
 • Vrste kartografskih prikaza.
 • Topografske karte.
 • Tematske karte.
 • Atlasi.
 • Reljefne karte.
 • Globusi.
 • Izvori podataka.
 • Kartografika.
 • Osnovni geometrijsko-grafički elementi.
 • Kartografski znakovi.
 • Signature.
 • Dijagrami na karti.
 • Boja.
 • Pismo na karti.
 • snovno o kartografskoj vizualizaciji.
 • Kartografska generalizacija.
 • Faktori koji utiču na kartografsku generalizaciju.
 • Osnovno o postupcima kartografske generalizacije.
 • Kartografska reprodukcija.
 • Digitalni postupci izrade i umnožavanja karata.
 • Metode ažuriranja sadržaja karata.