Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Ispitivanje konstrukcija

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GG403
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za eksperimentalnu analizu građevinskih konstrucija probnim opterećenjem i poznavanje realnog ponašanja konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

  • Zasnovanost ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem.
  • Modeliranje realnog ponašanja konstrukcija.
  • Metodologija ispitivanja konstrukcija i objekata probnim opterećenjem.
  • Registrovanje deformacija na konstrukcijama i objektima, Merenje pomeranja na konstrukcijama i objektima.
  • Određivanje dinamičkih parametara konstrukcija, Kompenzovanje uticaja temperature.
  • Određivanje sila u kablovima (užadima) za prednaprezanje.
  • Šeme probnog opterećenja.
  • Modeliranje konstrukcija na osnovu ponašanja pod probnim opterećenjem.
  • Tehnička regulativa koja se odnosi na ispitivanje konstrukcija, Elaborat o izvršenom ispitivanju konstrukcije probnim opterećenjem.
  • Prikaz nekih značajnijih ispitivanja konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.