Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Infrastruktura geoprostornih podataka

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Radulović dr Aleksandra
Šifra predmeta
17 - GI003
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem infrastrukture geoprostornih podataka i u implementaciji sistema na principima infrastrukture geoprostornih podataka.

Sadržaj predmeta:

 • Predavanja:
  • Geoprostorni podaci i modeli podataka.
  • Metapodaci.
  • Distribuirani modeli podataka.
  • Distibuirani sistemi i arhitekture.
  • Tehnološke osnove distribuiranih sistema.
  • Spatial Data Infrastructure (SDI).
  • Osnovni koncepti geoprostorne infrastrukture.
  • Terminologija.
  • Standardizacija u oblasti SDI.
  • Primena međunarodnih i lokalnih standarda u realizaciji SDI.
  • Arhitektura SDI sistema.
  • Organizacioni aspekt SDI sistema.
  • Tehnološki aspekt SDI sistema.
  • Politika korišćenja geoprostornih podataka u SDI sistemima.
  • Aspekti realizacije SDI.
  • Portali i geoportali.
  • Arhitektura geoportala i implementacija u SDI sistemima.
  • Servisna arhitektura SDI sistema.
  • Razmena geoprostornih podataka.
  • Geoservisi.
 • Praktičan rad: HTML, JavaScript, implementacija klijentskih web aplikacija, imlementacija troslojne arhitekture, INSPIRE model podataka, implementacija geoservisa, implementacija geoportala, katalog metapodataka.