Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrometrija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17-MPK022
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Hidrološki ciklus, padavine, isparavanje i transpiracija, infiltracija, oticaj, male rečne vode, velike rečne vode, propagacija poplavnih talasa, vodne akumulacije, termički režim reka.
  • Merenje nivoa vode, pada vodenog ogledala, dubine vode, brzina vode, protoka, pronošenja rečnog nanosa.
  • Zavisnosti između vodostaja i proticaja, pronošenja rečnog nanosa i proticaja.
  • Obrada podataka.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.