Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidraulika

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17 - GH403
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Tečenje u otvorenim kanalima i vodotocima prizmatičnog i neprizmatičnog poprečnog preseka.
  • Prelazni režimi i proračun nejednolikog tečenja u otvorenim provodnicima.
  • Kratki objekti i lokalne promene u toku.
  • Raspored napona i uvođenje logaritamske zakonitosti za raspored brzina u turbulentnoj ravanskoj ili osnosimetričnoj struji.
  • Strujanje poszemnih voda, izdan sa slobodnim nivoom, strujanje pod pritiskom, višeslojna porozna sredina, strujanje ka usamljenom bunaru i grupi bunara, strujanje kroz i ispod tela brane i nasipa.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.