Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Građevinska fizika

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Vučinić-Vasić dr Milica
Šifra predmeta
17 - GG06
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Osnovna znanja iz građevinske fizike

Sadržaj predmeta:

 • Međunarodni sistem jedinica.
 • Vektori i skalari.
 • Gravitaciona sila – težina tela. Sila reakcije podloge. Sila zatezanja. Sila trenja.
 • Osnovi termodinamike. Unutrašnja energija. Toplota. Temperatura. Termometri. Toplotni kapacitet. Specifični toplotni kapacitet.
 • Agregatna stanja. Fazni prelazi. Idealni i realni gasovi.
 • Osnovni zakoni termodinamike, toplota i rad. Termodinamički procesi za idealan gas.
 • Karnoov ciklus.
 • Toplotne pumpe i rashladni uređaji. Prenošenje toplote provođenjem i strujanjem.
 • Pojam pare i zasićene pare. Vlažnost vazduha. Difuzija vodene pare kroz zidove. Vlaženje i isušivanje zidova.
 • Elastičnost materijala.
 • Hukov zakon.
 • Toplotno širenje i naponi.
 • Mehanika fluida. Viskoznost fluida.
 • Površinski napon.
 • Kapilarnost.
 • Oscilacije: harmonijske, prinudne i prigušene.
 • Talasi – talasna jednačina.
 • Zvuk. Jačina i nivo jačine zvuka. Odbijanje i apsorpcija zvuka. Vreme reverberacije. Stojeći zvučni talasi. Zvučna zaštita.
 • Osnove geometrijske optike. Fotometrija. Toplotno zračenje.
 • Apsolutno crno telo i Plankov zakon. Fotoelektrični efekat.
 • Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Kondenzatori. Piezoelektrični efekat. Jednosmerna električna struja. Omov zakon. Redna i paralelna veza otpornika. Vitstonov most.