Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Gornji stroj želežničkih pruga i održavanje

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Jovanović dr Stanislav
Šifra predmeta
17 - GG525A
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Savladavanje osnovnih znanja vezanih za elemenate gornjeg stroja i principe i metode njegovog proračuna. Osposobljenost studenata za održavanje, remont i rekonstrukciju železničkih pruga. Sposobnost za primenu stečenih znanja, kako u praksi, tako i u daljem stručnom usavršavanju.

Sadržaj predmeta:

 • Predavanja:
  • Elementi gornjeg stroja;
  • Uređenje gornjeg stroja;
  • Statički proračun gornjeg stroja;
  • Dinamički proračun gornjeg stroja;
  • Temperaturno naprezanje šina;
  • Longitudinalne sile;
  • Stabilnost dugog šinskog traka protiv izbacivanja;
  • Specijalne konstrukcije gornjeg stroja;
  • Dilatacione sprave;
  • Skretnice i ukrštaji.
  • Osnovne karakteristike odlučivanja bazirnog na stanju (condition-based) i njegova veza sa dijagnostikom i održavanjem železničkih pruga;
  • Merenje i analiza stanja elemenata železničke infrastrukture (EŽI);
  • Osnove procesa segmentacije koloseka;
  • Parametri stanja EŽI;
  • Osnove ponašanja EŽI;
  • Modeli propadanja EŽI;
  • Sistemi za upravljanje održavanjem EŽI;
  • Održavanje i obnova gornjeg stroja pruge;
  • Postupci ručnog i mehanizovanog tekućeg održavanja gornjeg stroja pruge;
  • Održavanje donjeg stroja pruga;
  • Pojam i zadaci rekonstrukcije;
  • Metodologija rekonstrukcije železničkih pruga;
  • Najčešći problemi rekonstrukcije;
 • Vežbe:
  • Proračun elemenata krivine za zadato saobraćajno opterećenje;
  • Proračun usmeravajućih sila i ubrzanja pri prolasku zadatog vozila kroz zadatu krivinu;
  • Proračun uticaja u elementima gornjeg stroja od vozila;
  • Proračun temperaturnih naprezanja u dugom traku šina (DTŠ) i kontrola stabilnosti pri zadatom temperatunom režimu;
  • Proračun dodatnih sila u DTŠ na mostu;
  • Proračun kapaciteta dilatacione sprave.
  • Održavanje železinčkih pruga: Individualne vežbe.
  • Svaki student dobija individualno osmišljene zadatake, koji su tematski i hronološki u potpunosti usaglašeni sa teorijskom nastavom.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.