Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Geodezija u uređenju naselja

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Marinković dr Goran
Šifra predmeta
17 - GI518
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Da se mogu primeniti iskustva stečena na ispitu na konkretnim slučajevima prilikom rešavanja geodetskih problema u urbanim sredinama

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Uloga i značaj geodezije u urbanim sredinama.
  • Tačnost geodetskog podatka.
  • Konflikt interesa u gradovima.
  • Geodetski referentni okvir u gradovima.
  • Zemljišna politika i upravljanje zemljištem u gradovima.
  • Osnove sistema prostornog planiranja.
  • Cilj prostornog planiranja.
  • Zakonska regulativa.
  • Dokumenti i mere prostornog uređenja.
  • Osobine i sadržaj dokumenata prostornog uređenja.
  • Izvori i prikupljanje podataka za prostorno planiranje.
  • Uloge geodetske delatnosti u prikupljanju, obradi i korištenju informacija o prostoru i zemljištu.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata